Король Матиуш и Старый доктор (2020)

Автор: Призрак РКГ  /  Категория: Театр

Премьера 11 сентября в 19 часов (перенесена с 3 апреля 2020).

Брошюра

Сказка-реквием. Корчак был уникальный человек, всю жизнь посвятивший детям-сиротам, к которым относился с большой заботой и любовью. Он открыл Дом Сирот в Варшаве, где жил, учил и воспитывал детей, потерявших родителей. Прожил достойную уважения жизнь. Когда во время Великой Отечественной нацисты оккупировали Варшаву, горожан начали преследовать. Эта судьба не минула и детские дома. Однажды все ученики Корчака были арестованы, а ему предложена свобода. Но как он мог оставить  своих детей? Вместе с ними он вошел в ворота концлагеря и погиб. Одна из наиболее известных работ писателя — «Король Матиуш Первый». Это рассказ про молодого Матиуша, который рано потерял родителей и был вынужден занять королевский трон. Ощущая ответственность за свой народ, добросердечный и исполненный сочувствия Матиуш желал от всего сердца, чтобы жизнь людей в его королевстве была лучше. И, главным образом, он думал о детях. Сколько трудностей и препятствий он встретил на этом трудном, но возвышенном пути! Эта работа рассказывает как достичь гармонии в мире людей, как найти мир, в котором будет справедливый правитель, заботящийся о своем народе, как создать взаимопонимание между взрослыми и детьми. Что есть сила? Любовь! Януш Корчак говорил, чтобы детям дали жизнь, и тогда она вырастут людьми.

«Karalis Matiušs un vecais ārsts: pasaka-rekviēms.» Korčaks bija ārkārtējs cilvēks, kurš visu savu dzīvi veltīja citu cilvēku bērniem, pret kuriem viņš izturējās ar lielu mīlestību un rūpēm. Viņš atvēra Bāreņu namu Varšavā, kurā dzīvoja, mācījās un audzināja bērnus, kuri zaudēja vecākus. Nodzīvojis cieņas vērtu dzīvi. Kad Otrā pasaules kara laikā nacisti okupēja Varšavu, pilsētas iedzīvotāji tika vajāti. Šis liktenis nav pagājis garām arī bāreņu namam. Vienu dienu visi viņa skolēni tika arestēti. Korčakam tika piedāvāta brīvība. Bet kā viņš varēja atstāt savus bērnus ?! Kopā ar viņiem Janušs Korčaks iegāja nometnes vārtos un gāja bojā krematorija ugunī. Viens no slavenākajiem rakstnieka darbiem ir pasaka «Karalis Matiušs pirmais». Šis ir stāsts par jauno Matiušu, kurš, pirms laika zaudējis vecākus, bija spiests ieņemt ķēniņa troni. Izjūtot atbildību pret savu tautu, labsirdīgs un līdzjūtīgs zēns Matiušs no visas sirds gribēja, lai viņa valstībā esošo cilvēku dzīve būtu labāka. Un galvenokārt viņš domāja par bērniem. Bet cik daudz grūtību un vilšanos viņu sagaidīja pa šo grūto, bet cildeno ceļu! Šis darbs stāsta par to, kā panākt harmoniju cilvēku pasaulē, kā atrast pasauli, kurā būs taisnīgs valdnieks, kurš rūpējas par savu tautu, kā rast savstarpēju sapratni starp pieaugušajiem un bērniem. Kāds ir spēks? Mīlestībā! Janušs Korčaks teica, lai dod bērniem dzīvību! Un tad bērni izaugs par cilvēkiem!

 

 

Награды:

Записи с репетиций (для доступа требуется пароль. Его можно получить в 123 или написать на адрес admin(собачка)rkg.lv):

07-03-2020
09-03-2020

Метки: ,

Комментарии: 2

  1. Мангал:

    Добрый вечер. Тут нет записей с репетиции

  2. Призрак РКГ:

    Здравствуйте,
    записи есть, при нажатии на ссылки у Вас будет запрошено имя пользователя и пароль.

Оставить комментарий